Yritys

Yritys

JMW Service Management Oy on vuonna 2013 perustettu Suomalainen osakeyhtiö. Yrityksen on keskeisiltä osiltaan yhden miehen yritys, joka harjoittaa konsultointia. Yrityksellä  ei ole palkattua henkilökuntaa.

Yhteystiedot

Puhelin: +358405453100
Sähköposti :jarl.wasstrom () jmw.fi
Twitter: @JarlWasstrom
LinkedIn: fi.linkedin.com/in/jarlwasstrom/

Henkilö: Jarl Wasström

Jarl Wasström

Koulutukseltani olen kauppatieteilijä ja työuran alkuaikoina toimin pääaineeni, laskentatoimen, parissa omassa tilitoimistossa ja talouspäällikkönä.

Tietotekniikkaa olen tehnyt koko työurani (yli 20 vuotta) aikana ja vähän ennenkin.

Ainakin tunnistan seuraavat roolit jossa olen toiminut: Prosessiomistaja, Tilaaja,  Suunnittelija, Keksijä,  Muutosjohtaja, Mentori, Arkkitehti,  Integrattori ja Rakentaja, Lobbari, Myyjä, Konsultti ja Esimies/Johtaja.

Olen pääasiassa toiminut seuraavilla toimialoilla/sektoreilla: Korkeakoulu, Pankki, Työeläke, Puolustus, julkinen hallinto

Palvelut

Tarjoan laajan kirjon tietotekniikan ja liiketoiminnan kehittämispalveluita jotka perustuvat minun aikaisempaan kokemukseen alalta.

Laajan verkostoni avulla voin tarpeen vaatiessa rakentaa tiimin ratkaisemaan laajempia asiakokonaisuuksia.

Arkkitehtuurit ja hankejohtamisen palvelut

  • Arkkitehtuurikuvaukset ja tiekartat (roadmap)- Kaiken Kehittämisen keskiössä on arkkitehtuuri ja siitä johdettu tiekartta jonka varaan hankkeet ja projektit perustetaan. Olen käyttänyt erilaisia arkkitehtuurikehyksiä jolla kuvata tavoite.
  • Hankkeen perustaminen – Olen parhaimmillani kun hanke tai projekti on vielä alkutekijöissä ja tekemiselle haetaan muotoa. Olen ollut perustamassa niin suuria monivuotisia monitoimittaja hankkeita kuin pieni lyhyitä projekteja. Keskeisenä asiana on ymmärtää milloin käyttää mitäkin työkalupakkia.
  • Kilpailuttaminen ja hankinta – Olen käynyt läpi kilpailutus- ja sopimus vaiheet niin ostajan kuin myyjän ominaisuudessa, joten ymmärrän miten rakentaa hankinnan alusta loppuun.
  • Kehitys- ja testausympäristöjen suunnittelu – Ohjelmistoprojekteissa yhtenä keskeisenä elementtinä on ymmärtää mitä tarvitaan jotta voidaan rakentaa järjestelmä ideasta tuotantoon, niin että kaikki laatukriteerit tulevat täytettyä.
  • Ihmisten tukeminen– Toiminnan muuttuessa myös ihmisiin kohdistuu kehitystarpeita. Olen huomannut että toimimalla  avustajana ihmisen rinnalla päivittäisessä työssä saa aikaiseksi tarvittavan muutoksen samalla kun uusi ihminen saa tarvittavan tuen oppiakseen uudet tehtävät.

Liiketoiminnan kehittämispalvelut

Liiketoiminnan kehittäminen vaatii joskus ulkopuolista apua. Tuon tarvittaessa uusia ideoita ja kykenen nopeasti taustoittamaan jonkun ilmiön tai ulkoisen tekijän vaikutukset liiketoimintaan.

  • Ideointi ja strategiatyö – Tuomalla ideointivaiheessa ulkoista näkemystä voin auttaa organisaatiota nopeuttaa ideointivaihetta. Samalla voin tuoda tarvittavaa dokumentointiapua. Ideointi ja strategia työn tulosten esittely vaikutta merkittävästi onnistumiseen.
  • Taustoittaminen ja uudet ilmiöt – Nykypäivän termit ovat joskus hämmentäviä ja niiden vaikutusten ymmärtäminen voi hukkua liikaan informaatioon. Sitomalla uudet ilmiöt nykyiseen liiketoimintaan kykenen säästämään aikaa itse asiaan. Kerron myös mikä on taustahälinää

 

Save

Save

Save

Save